Köpvillkor

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel.

Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram och som Du hittar här. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten. Sällanköpsvaror som mottagits med hemleverans kan endast returneras med postombud.

Vid utövande av ångerrätt betalas värdet tillbaka för varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor.  

Butiken kommer vid återbetalning att återbetala till det bankkonto som du uppgivit. Om Du köpt varor mot faktura men ännu inte betalt fakturan kommer Butiken att underrätta Klarna om returen och fakturan kommer att justeras därefter. Om Du betalt mot faktura kommer Klarna att kontakta Dig för att få utbetalningsinformation.

För kontakt med Butiken hänvisas till www.facebook.com/vildhasse alternativt info@vildhasse.se eller telefon 070-2850028.